Šiandien gimusios asmenybės apibūdinimas

ŠIRDŽIŲ DEŠIMTAKĖS ASMENYBĖS APIBŪDINIMAS Širdžių dešimakėms kaip ir Širdžių tūzams būdingi didžiuliai troškimai, dėl to gresia pavojus nuklysti nuo tiesos kelio. Vis dėlto jie jau suvokė tiesą ir šiomis žiniomis vadovausis kiekviename gyvenimo žingsnyje – tai, beje, yra jų prigimtinė teisė. Šie žmonės kūrybingi, dažniausiai linkę j meną. Jie yra lyderiai – ne sekėjai. Jiems patinka vaikai ir žmonių grupės, kurias galėtų laikyti savo vaikais ar kurie jais žavėtųsi. Neretai Širdžių dešimtakes išvysime priekyje – kaip atlikėjas ir panašiai, o kitos jų visiškai pasineria į gausios šeimos rūpesčius. Abiem atvejais jas dažniausiai supa dešimt širdelių, kurias galima matyti pavaizduotas ant jų gimimo kortos. Širdžių dešimtakės gyvenimo kelyje yra du tūzai, be to, ir ją pačią iš dalies galima laikyti tūzu (1+0=10), todėl bandydami nuspręsti, kas jiems gyvenime svarbiausia, šie žmonės jaučia stiprų poreikį tyrinėti save. Kadangi daugelis stipriai į tai įsitraukia, kiti gali palaikyti juos savanaudžiais ar egocentriškais. Tačiau tikrai savanaudiškai elgiasi bei nepaiso kitų poreikių tik tie iš jų, kurie labiau už viską siekia įgyti pinigų ir daiktų. O svarbiausias dalykas Širdžių dešimtakei paprastai yra santykiai. Tokie žmonės būna atidūs ir malonūs. Šios kortos dieną gimusiam žmogui svarbūs sąžinės klausimai. Širdžių dešimtakė turi būti sąžininga su pačia savimi, geriausia jai yra atrasti ar suformuluoti filosofiją, padedančią visais gyvenimo atvejais likti tiesiai ir atvirai su aplinkiniais žmonėmis. Kol Širdžių dešimtakė neduos sau žodžio kalbėti tik tiesą, jos gyvenimas gali panėšėti į neišbrendamą pramanytų istorijų liūną. Tokiu atveju didžiąją savo energijos dalį ji eikvoja tam, kad palaikytų vis kuriamas iliuzijas. O ją daug tikslingiau būtų panaudoti produktyviai reiškiant save, vadovaujant kitiems. Širdžių dešimtakės yra novatoriškos ir gali labai daug nuveikti pasirinktoje srityje – joms tik reikia pratintis priimti aiškius sprendimus. Kai kurios iš jų veikia dėl žmonijos gerovės, kitos būna savanaudiškos – paprastai tai labai priklauso nuo galutinio jų tikslo. Šie žmonės nepriklausomi, neretai impulsyvūs, tačiau išmintis paprastai padeda jiems išsaugoti pusiausvyrą. Panaudodami savo įgimtus gabumus, pasaulyje jie gali palikti neišdildomą pėdsaką. Apskritai Širdžių dešimtakės yra švelnūs ir išmintingi ar bent jau išmintingi žmonės. Išmintis yra jų globėja, kelią rodanti šviesa. KAI KURIE  MEILĖS SANTYKIŲ YPATUMAI Širdžių dešimtakės stiprybė pasireiškia meilės reikaluose, ją traukia taip pat galingos asmenybės. Šios kortos dienomis gimę žmonės linkę stengtis dėl meilės. Jie žavūs ir kiti juos mėgsta. Pirmąjį žingsnį dėl santykių žengs kaip tik jie. Tai jų sėkmės meilės ir santuokos reikaluose formulė. Širdžių dešimtakių meilės gyvenimo karma iš esmės gera. Vis dėlto kartais jas apima abejonės, dėl kurių gali kilti bėdų. Tai – labai sumanūs žmonės, tačiau kai nukreipia savo intelekto galią į meilės sferą, gali sulaukti nemalonumų. Meilės neįmanoma suplanuoti kaip dienotvarkės. Dažniausiai šiuo atveju patartina situaciją „išjaustitc, užuot bandžius nuspręsti protu. RYŠIŲ TARP ASMENYBĖS KORTŲ BENDRYBĖS …

Plačiau…

Dienos korta

Klientų atsiliepimai