♣T

6♣

KRYŽIŲ ŠEŠIAAKĖS ASMENYBĖS APIBŪDINIMAS

Ši korta yra žinoma kaip aiškiaregio korta, tik  nedaug jos valdomomis dienomis gimusių žmonių suvokia šiuos savo sugebėjimus. Kita kryžių šešiaakės reikšmė – atsakomybė prieš tiesą. Šiems žmonėms būtina atrasti tiesos sistemą, kuria galėtų tikėti ir kuri padėtų jiems gyventi. Vos tik ją atranda, nebelieka jokių ribų skleisti gėriui.

O tie, kurie dar neaptiko savojo kelio, gali būti patys didžiausi nelaimėliai bei vilkintojai tarp visų malkos kortų. Kryžių šešiaakių pareiga – palaikyti vidinę pusiausvyrą ir taikingus santykius su aplinkiniais. Šie žmonės dažnai sulaukia finansinio pertekliaus ir iš prigimties yra apsaugoti. Tai viena iš kortų, galinčių pasiekti aukščiausią materialios ar dvasinės sėkmės pakopą. Kita vertus, jie gali pasiduoti pasitenkinimo jausmui ir apskritai nieko per gyvenimą nenuveikti.
Kaip atsakomybės už ištartą žodį korta, kryžių šešiaakė nuolat sulaukia atlygio už savo žodžius bei darbus. Kai kurios iš jų metų metus dėsis esančios teisingos, o paslapčia gyvens melu. Jei taip, melas anksčiau ar vėliau jas pasivys – pasekmės bus skaudžios. Žmonės, įkūnijantys gerąsias kryžių šešiaakės savybes, visada gyvena tomis tiesomis, kurias skelbia, ir žodžių veltui nešvaisto.

Individuali kryžių šešiaakės karma yra susijusi su piktnaudžiavimu valdžia, kurią ji įgyja tam tikrais savo gyvenimo metais. Šiems žmonėms gali būti suteikta kokia nors aukšta padėtis, kurią užimdami jie iš savo patyrimo mokysis, kas tai yra valdžia. Arba jie gali pritraukti prie savęs kitą valdingą žmogų, kuris įneš j jų gyvenimą kovą dėl valdžios. Abiem atvejais jie įsisąmonina tikrąją valdžios prasmę ir tai, kaip ji gali morališkai sugadinti žmogų.

Kai kurioms kryžių šešiaakėms gyvenime skirta ypatinga misija, kurios esmė – vesti kitus prie kokios nors senos ir galingos tiesos slenksčio. Tokie žmonės yra šviesos nešėjai. Vos pradėję naudotis slaptais savo ištekliais, atradę savyje intuicijos dovaną, jie pastebi, jog yra saugomi ir į priekį vedami pačių aukščiausių jėgų.

KAI KURIE KRYŽIŲ ŠEŠIAAKĖS MEILĖS SANTYKIŲ YPATUMAI

Kryžių šešiaakei patinka būti įsimylėjusiai, tačiau išmintingai pasirinkti partnerį jai dažnai sutrukdo tam tikri vaikystėje patirti įvykiai. Šešiaakės yra linkusios vengti tų savo jausmų bei emocijų, kurios priverčia jas susijaudinti ar susierzinti, nuliūsti. Tačiau išgyventi tai šiam asmeniui būtina, jei jis tikrai nori suprasti save ir išsiaiškinti priežastis, lemiančias jo pasirinkimą meilės srityje.

Moteris, kurios gimimo korta yra kryžių šešiaakė, būna gera žmona ir motina, o vyrai neretai patenka į moters valdžią. Taip yra dėl jų karmos kortos vynų aštuonakės. Kryžių šešiaakei yra tekusi laimė patirti daug malonių akimirkų. Turėdamos Veneros padėtyje vynų damą, meile ir seksualiniais malonumais jos mėgausis daugiau nei vidutinis žmogus. Joms tik reikia pasisaugoti ir pernelyg nepanirti į jausmus. Ta pati širdžių dama garantuoja joms gerą santuokinę karmą, todėl paprastai šiems žmonėms gyvenime pavyksta bent vienąkart labai sėkmingai susituokti.

Jų samprata apie meilę ir vedybas stipriai dvelkia idealizmu bei romantika. Renkantis partnerį jiems reikia būti atsargiems, nes „idealus gyvenimo draugas“ kartais gali pasirodyti nesąs toks, kokį jie įsivaizdavo.

RYŠIŲ TARPASMENYBĖS KORTŲ BENDRYBĖS

Vyriškos lyties kryžių šešiaakes dažnai galima sutikti su širdžių rūšies moterimis, kurios juos labai žavi. Abiem lytims yra nelengva su vynų rūšies vyrais, ypač vyresniais nei 36 metų. Kryžių šešiaakės moterys atneša bėdų būgnų rūšies vyrams, nors šiems jos patrauklios. Visos kryžių šešiaakės draugauja su kitais kryžių rūšies vyrais.

MŪSŲ GYVENIMO TIKSLAS

Kiekvienai malkos kortai yra būdinga tam tikra aukščiausia išraiškos forma, neatskiriama nuo jos rūšies, skaičiaus bei padėties gyvenimo išklotinėje. Suvokę, kokia yra ši aukščiausia mūsų išraiškos forma, labai pagreitintume savo kelionę pasitenkinimo bei proto ramybės link. Vos tik radę tikslą, mes gauname milžinišką energijos bei entuziazmo kiekį jam siekti. Veikla, kuria užsiimame, nustoja būti vien tik darbas. Ji tampa misija, nes mes prarandame savo menką bei savanaudišką tapatybę ir susivienijame su daug didesniais už mus dalykais. Taip įgauname jėgų bei gebėjimų, kurie ligi tol mums atrodė nerealūs. Kryžių šešiaakė puikiai iliustruoja tą naudą, kurią galime gauti nusistatę didelį tikslą. Kryžių rūšis iš esmės siejasi su žiniomis ir ryšiais. Visi kryžių rūšies žmonės trokšta tobulos informacijos, galinčios pakeisti jų gyvenimą; būgnai analogiškai siekia tobulų daiktų, nuosavybės, nes tiki, kad jie suteiks jiems pasitenkinimą. Kryžių šešiaakės gali vesti kitus aukštesnio pažinimo formų link.

Daug kryžių šešiaakių yra įžymūs mokytojai, knygynų savininkai, patarėjai ir leidėjai. Kai kurie didžiausi pasaulio praeities ir dabarties dvasiniai mokytojai – kryžių šešiaakės. Atsidūrę savo vėžėse, šie žmonės kitus veikia kaip katalizatoriai ir supažindina su nauja mąstysena. Jie elgiasi kaip Jonas Krikštytojas, kuris žmones krikštijo ir vedė pas Jėzų. Kryžių šešiaakė gali būti įrankis, padedantis kitiems rasti aukštesnįjį Aš. Jie gali sulaukti sėkmės ir užsiimdami pasaulietiškesniais dalykais.

Šeši yra statiškas skaičius, ir dėl šios priežasties šešiaakės kartais įklimpsta kasdienybėje. Gyvenimas joms gali atrodyti nuobodus, neturintis nei tikslo, nei krypties. Vis dėlto pastovios šešių energijos tyloje šie žmonės randa pusiausvyrą ir tada išgirsta jiems ir tik jiems vieniems kalbantį ramų balsą. O įsiklausę, jie gauna laimės karalystės raktus. Visos šešiaakės iš prigimties pasižymi didžiule intuicija ir gebėjimu matyti abi medalio puses. Kryžių šešiaakė nebus tikrai laiminga tol, kol netaps kokių nors naudingų ar net dvasinių žinių kanalu. Tai yra neatsiejama nuo apsisprendimo gimti šios kortos valdomą dieną.

Mums nėra visiškai aiškus mechanizmas, kodėl siela, ateidama į gyvenimą, pasirenka tam tikrą kortą. Štai ką mes težinome: vos tik korta pasirinkta, žmogus patenka į konkrečių gyvenimo patirčių struktūrą, kurios tikslas – padėti tai asmenybei siekti aukščiausio pasitenkinimo. Per šią struktūrą mes galime iš tikrųjų išgyventi kosminę visatos tėkmę.