♣T

8♦

ASMENYBĖS APIBŪDINIMAS

Kaip Saulės korta, Būgnų aštuonakė šiame gyvenime gali pasiekti sėkmės zenitą. At norės šlovės, ar ne, ji visada bus gerbiama už savo darbus. Jai patinka būti dėmesio centre, spindėti, be to, ši korta turi nemažai gabumų vadovauti. Būgnų aštuonakės dienomis gimę žmonės yra stiprūs ir valdingi, tačiau gali tapti tironais, jei be saiko trokšta valdžios. Didžioji jų neigiamos karmos dalis „sudega“ varžantis su kitais dėl viršenybės. Šie žmonės nepakenčia, kai kiti juos kontroliuoja, meilės santykiuose visada siekia išsaugoti lyderio padėtį.

Visos aštuonakės yra galingos. Užimdama padėtį karūnos eilutėje, Būgnų aštuonakė yra itin nepriklausoma, kartais net agresyviai veržli. Bet kokiu atveju jos dienomis gimę žmonės puikiai jaučia dalykų vertę ir gali labai atkakliai derėtis. Galybę daugelis Būgnų aštuonakių tapatina su turtu ir jo atveriamomis galimybėmis. Leisdamos pinigus, jos jaučia tokį pakylėjimą, kad tiesiog gali tapti priklausomos nuo šio užsiėmimo. Abiejų lyčių Būgnų aštuonakės garsėja sugebėjimu iššvaistyti milžiniškas pinigų sumas per trumpą laiką, taigi šiuos žmones galima pavadinti godžiais pirkėjais. Sūkį „Kai gyvenimas tampa nebemielas, tereikia išeiti apsipirkti” tikriausiai sugalvojo Būgnų aštuonakė.

Uoliai dirbdami ir pasikliaudami intuicija, šie žmonės gali pasiekti bet ką. Išmokę transformuoti savo vidų, jie nustoja bandę keisti pasaulį ir patiria neblėstančią vidinę ramybę bei savitvardą – pagrindines savosios karmos kortos Vynų damos reikšmes.

Būgnų aštuonakės valdomomis dienomis gimę žmonės protingi ir smalsūs. Jei jie pasiryžta, sustabdyti jų nepajėgs niekas. Turbūt nėra tokių sunkumų, kurių jie neįveiktų. Įgimta stiprybė leidžia jiems nugalėti bei valdyti ir teikia pasitenkinimą – nebent imtų ja piktnaudžiauti. Kai kurios Būgnų aštuonakės bijo ar nenori prisiimti atsakomybės, kurią ši jėga užkaria. Tada jos netenka didžiosios dalies Dievo suteiktų talentų ir galimybių.

MEILĖS SANTYKIŲ YPATUMAI

Meilės reikaluose šie žmonės gana nepastovūs, linkę abejoti. Būgnų aštuonakės yra nepriklausomos ir mėgsta pokyčius – tokia jų prigimtis gali priešintis santuokai. Kitais atvejais šie žmonės pritraukia ilgalaikių santykių bei atsakomybės nenorintį prisiimti partnerį. Nemaža dalis Būgnų aštuonakių praktikuoja „serijinę monogamiją“ – tuokiasi tris, keturis, penkis ar net daugiau kartų. Meilėje joms reikia įvairovės, o vienas žmogus šio poreikio patenkinti dažnai nesugeba.
Būgnų aštuonakės turi mokytis suteikti partneriui saviraiškos laisvę, atsisakyti primygtinių bandymų jį pakeisti. Taip pat joms svarbu matyti save tokias, kokios jos yra, dovanoti meilę, kurios šiaip jau tikisi iš kitų, sau. Būgnų aštuonakės Plutono ir kosminio atlygio kortos, atitinkamai Vynų tūzas ir  Širdžių septynakė, leidžia mums suprasti, jog pagrindinis šių žmonių uždavinys – toli gražu ne slopinti partnerio asmenybę, o suvokti ir išgyvendinti iš savęs baimę būti paliktam.
Dažniausiai Būgnų aštuonakės žino, ko nori, ir yra pasiruošusios to siekti. Nelaimei, trokštamą objektą gana greitai pakeičia kitas. Daugeliu atvejų šiems žmonėms būtų labai išmintinga karjeros klausimus išsikelti aukščiau už meilės santykius. Priešingu atveju Būgnų aštuonakė praranda dalį įgimtos jėgos. Abiem lytims geriau sekasi susiejus likimą su Kryžių rūšies asmenimis. Tikrą laimę pasieks išmokusieji mylėti ir tuo pat metu neprisirišti.

Palankiausia Būgnų aštuonakei moteriai ištekėti už Vynų rūšies vyro, ypač jei jis išsikovojęs gyvenime vietą ir stiprus.Širdžių rūšies vyrai gali būti joms viso gyvenimo draugai. Būgnų aštuonakių vyrų neretai vaikosi  Širdžių rūšies moterys, daug laimės jiems suteikia Kryžių rūšies moterys. Suderinamumo atžvilgiu geriausiai jiems tiks vynų rūšies moteris, nors norint padaryti galutines išvadas, reiktų patyrinėti konkrečių gimimo kortų ryšius.

Būgnų aštuonakės valdomomis dienomis gimusios moterys panašios  net fiziškai, o jų bruožai daugiau ar mažiau būdingi visoms šios kortos moterims. Šį faktą lengviau bus paaiškinti, jei atsiminsime, jog būgnų aštuonakė vadinama Saulės korta. Daugumai šios kortos atstovų būdingas platus ir džiugus – it Saulės – veidas. Jis išties spinduliuoja: šie žmonės labai dažnai šypsosi jiems būdinga plačia šypsena. Būgnų aštuonakė glaudžiai susijusi su Liūto ženklu – net nesvarbu, po kokiu zodiako ženklu ji bus gimusi. Galima beveik neabejoti, jog jos gimimo horoskope rastume sustiprintą Liūto ženklą. Sis zodiako ženklas dažnai tiesiogiai susijęs su liūtu – tokio žmogaus plaukai paprastai primena liūto karčius arba šiaip atrodo išskirtinai. Žinoma, ne visos moteriškos lyties Būgnų aštuonakės priklauso šiam aprašytam fiziniam tipui, tačiau net keista, kiek daug vis dėlto tokių yra.

Kitas Būgnų aštuonakės bruožas – gaivališka jėga finansiniuose, su verslu susijusiuose reikaluose. Niekada nepadarykite klaidos manydami, jog ją galima lengvai apsukti apie pirštą. Jei reikia, ji moka priversti kiekvieną žmogų pasielgti taip, kaip jis paprastai nesielgia. Nesvarbu, ką sako jos išorė, – Būgnų aštuonakė moteris tiksliai žino visa ko vertę ir gali atkakliai derėtis. Kai turi reikalų su pinigais, ji gali būti itin valinga, o kai kuriais atvejais – net nuožmi. Jei panorėsite tyrinėti nuodugniau, vos ne kiekvieno iš šių žmonių gimimo horoskope pastebėsite stiprų Plutoną, Skorpiono ženklą ar aštuntą būstą.