♣B

9♣

KRYŽIŲ DEVYNAKĖS ASMENYBĖS APIBŪDINIMAS

Kortos valdomomis dienomis gimusius žmones aplanko ryškūs suvokimai apie gyvenimą, tiesa apie tai, kas vyksta čia, Žemėje, – tai itin retai pasitaiko kitoms kortoms. Tikrovė taip jiems atsiskleidžia tada, kai kryžių devynakė atsisako prisirišimo prie nepagrįstų savo idėjų ir sampratų. Taip pat ši korta atstovauja negatyviam mąstymui, todėl jos dieną gimęs žmogus, norėdamas susiliesti su kortai būdinga galia, pirmiausia privalo atsikratyti aibės neigiamų mentalinių modelių, susiformavusių per praeitus gyvenimus. Daugybei kryžių devynakių tai pavyksta ir jos tampa šlovinamos už pagalbą žmonijai savo žiniomis bei idėjomis.
Kita šios kortos reikšmė – seksualiniai malonumai. Karmos korta širdžių dama ir Veneros korta širdžių dviakė suteikia kryžių devynakei jausmingumą ir stiprų meilės nuotykių troškimą. Bet jeigu ji leis šiai savo asmenybės pusei paimti viršų, gali iššvaistyti daug laiko ir energijos, kuri priešingu atveju padėtų pasiekti akivaizdžių laimėjimų.

Kryžių devynakė atėjo į gyvenimą tam, kad baigtų pagrindinį sielos raidos ratą ir pasidalintų su žmonėmis savo intelektiniu turtu. Jai reikės apmokėti skolas, ypač savo šeimos nariams ir asmenims, gimusiems širdžių damos valdomomis dienomis. Grąžinus skolas, jai atsivers naujos galimybės vykdyti savo kosminių mastų užduotį – šviesti pasaulį.

Kryžių devynakei turėtų gerai sektis nuosavas verslas, nebent ji leistų pinigų siekiui užgožti dvasines vertybes. Versle šiems žmonėms neretai padeda sėkmės lydimi būgnų rūšies asmenys.

Dalis jų gyvenimo išbandymų susiję su dora bei principingumu. Dažnai kryžių devynakės susitinka su ne per aukščiausios moralės žmonėmis, galinčiais nutempti jas žemyn. Kryžių devynakės privalo išmokti sutelkti savo proto galias ir įsikibti į filosofiją, kuri padėtų joms ramiai įveikti visas gyvenimo sėkmes bei nesėkmes.

KAI KURIE KRYŽIŲ DEVYNAKIŲ MEILĖS SANTYKIŲ YPATUMAI

Kryžių devynakė – mylinti ir labai seksuali asmenybė. Meilės nuotykius ji, tiesą sakant, mėgsta labiau už santuoką. Veneros korta širdžių dviakė leidžia mums suprasti, jog maloniausias dalykas joms – būtent meilės nuotykiai. Santuoka joms labiau asocijuojasi su atsakomybe ir pareigomis nei su išsvajotu tikslu. Tai paaiškintų, kodėl tokia didelė jų dalis užmezga nesantuokinius ryšius ar tiesiog nusprendžia nesituokti – taip jos laisvai gali ieškotis naujų meilės partnerių. Taip pat kryžių devynakės labai atsidavusios savo vaikams. Šių žmonių laukia painūs meilės santykiai, ir tik bręsdami jie įgyja išminties bei susitaiko su atsakomybe, be kurios neįmanoma tikra meilė. Taip pat tikėtina, kad jie išgyvens labai svarbias skyrybas ar išsiskyrimą su mylimu žmogumi, ir tai visiškai pakeis jų gyvenimo kryptį.
Pagal karmą kryžių devynakėms moterims paprastai lemta ištekėti už būgnų rūšies vyro, kuris labai gerai aprūpina jas finansiškai. Šį vyrą simbolizuoja jų Jupiterio korta būgnų karalius. Be to, daugeliui kryžių devynakių, tiek vyriškos, tiek moteriškos lyties, skirta susieti savo likimą su būgnų šešiaake.

Žmonių, gimusių aptariamos kortos valdomomis dienomis, meilės idealai labai aukšti, neretai jie būna iki kraštutinumų romantiški. Deja, dažnai šios trapios meilės svajos pasirodo klaidingos ir subyra atsimušusios į tikrovės uolas. Dėl to kryžių devynakė labai kenčia.

RYŠIŲ TARP ASMENYBĖS KORTŲ BENDRYBĖS

Moteriškos lyties kryžių devynakė dažnai užmezga ilgalaikius santykius su būgnų ar vynų rūšies vyrais. Pirmieji paprastai joms atneša laimę, o su antraisiais prasideda vargai. Vyriškos lyties kryžių devynakes sieja artimi saitai su širdies rūšies moterimis, jos jiems labai patrauklios.

SEKSUALIOJI KRYŽIŲ DEVYNAKĖ

Vien permetę akimis išgarsėjusių kryžių devynakių sąrašą pastebėsime, jog daug seksualiausių mūsų aktorių yra gimę kaip tik šios kortos valdomomis dienomis. Informatyviausia šiuo atžvilgiu yra Veneros korta širdžių dviakė. Ji gyvenimo išklotinėje užima Veneros eilutę ir Neptūno stulpelį — jau vien tai šį tą sako. Ryškiausiai Veneros – meilę, santuoką ir jutiminius malonumus simbolizuojančios planetos – savybės pasireiškia jai esant Žuvų ženkle (čia ji, kalbant astrologijos terminais, egzaltuota). Iš to suvokiame, jog aukščiausią meilę nusako Žuvų ženklas – tai nesavanaudiška ir visuotinė meilė. Širdžių dviakė, veikiama Neptūno ir Veneros energijų, savaime susijusi su tokia meile (Neptūnas – Žuvų ženklo valdovas). Ši korta – pati romantiškiausia visoje malkoje. Ji atitinka tokį amžinos ir didingos meilės archetipą kaip Romeo ir Džuljeta. Vis dėlto tokie santykiai su santuoka turi nedaug ką bendra – šį skirtumą suvokti yra svarbu. Tradiciškai santuokos kortos – širdžių ketvirtakė ir širdžių dama. Kryžių devynakė – vienintelė korta visoje malkoje, kurios Veneros korta yra širdžių dviakė. Taigi pati romantiškiausia korta šiuo atveju užima meilės ir meilės nuotykių padėtį – šis derinys itin galingas.

Antras aptariamus kryžių devynakės ypatumus lemiantis dėmuo – pirmoji jos karmos korta yra širdžių dama. Be santuokos, pastaroji reiškia ir seksualinius bei jutiminius malonumus. Būdama pirmoji karmos korta, ji rodo sritį, kurioje kryžių devynakė neišvengs sunkumų. Daugeliui jų tikrai nelengva suvaldyti itin geidulingą asmenybės pusę. Be to, dėl širdžių damos įtakos jos gali būti šiek tiek tingios (širdžių dama simbolizuoja piktnaudžiavimą jutiminiais malonumais ir didelį nerūpestingumą).

Šios dvi įtakos papildo viena kitą, todėl gauname itin geidulingą asmenybę, turinčią stiprų polinkį į meilės nuotykius ir seksualinius ryšius. Santykiai kryžių devynakėms iš esmės yra būdas patenkinti šiuos troškimus, o ne kas nors kita. Ir dauguma jų partnerių patvirtins, kad tai tikrai nepaprastai gabūs meilužiai.